بانک اول
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ 1 June2020

بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام های بانکی با چه سازوکاری تسهیل می شود؟

بانک اول- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،مصوبه مجلس شرایط بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام های بانکی معوق را تشریح کرد.

به اشتراک بگذارید:

۱۴ آذر ۱۳۹۷  خبر ۵ دیدگاه

به گزارش بانک اول محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اصلاحات مربوط به بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 که در ارتباط با تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای بدهی های معوق سررسید شده تا پایان سال 96 است،گفت:با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای بدهی های معوق تا پایان سال 96 تسهیل شده و مدت تسویه که تا پایان شهریور سال 96 بود تا انتهای سال جاری تمدید شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:تا قبل از مصوبه امروز مجلس برای تسویه وام،کلیه تسهیلات گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقساط وام سررسید شده مشمول پرداخت سود و جریمه دیرکرد می شدند.

شرایط بخشودگیسود و جریمه دیرکرد

پورابراهیمی در ادامه گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت ادامه داد:علاوه بر موضوع مذکور، عدم تسویه وام همچنین منجر به تبدیل قرارداد اولیه وام به قرارداد ثانویه می شد که بیانگر این است بطور مثال اگر شخصی 1000 وام دریافت می کرد باید علاوه بر 200 واحد مربوط به سود،60 واحد نیزجریمه دیرکرد پرداخت می کرد و قرارداد سال بعد نیز براساس 1260 واحد محاسبه می شد یعنی در صورت عدم تسویه وام، در سال بعد درصد مربوط به سود و جریمه دیرکرد براساس قرارداد دوم و بر پایه 1260 واحد محاسبه می شد که بعد از گذشت چهار سال در مجموع برای تسویه وام باید حدود 4000واحد به بانک پرداخت می شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:وضعیت تسویه وام تا قبل از تصویب وام، فشار سنگینی برای وام گیرندگان به همراه داشت اما براساس مصوبه امروز مجلس در صورت تسویه وام معوق تا پایان سال جاری باید وام گیرنده تنها اصل وام را پرداخت کند و سالانه نیز سود ساده پرداخت می کند و جریمه دیرکرد نیز بخشیده می شود.

وی ادامه داد:بطور مثال در روش جدید تسویه وام 1000 واحدی 5 ساله ،تنها سالانه 200 واحد سود محاسبه می شود که در مجموع تسویه 4000هزار واحد به 2000واحد تقلیل می یابد که بیانگر کاهش یک دومی تسویه وام بانکی است حتی اگر کسانی که بخشی از وام را در سال های گذشته تسویه کردند باید مابه التفاوت باقی مانده را به روش جدید تسویه کنند.

پورابراهیمی افزود:مصوبه امروز مجلس در خصوص تسهیل تسویه وام معوق نتیجه نشست مشترک روسای بانک ها با دکتر لاریحانی و لحاظ پیشنهاد کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیادامه داد:انجام مصوبه مذکور اتفاق مهمی برای نظام بانکی کشور است و کلیه مطالبات معوق بانکی و جریان نقدینگی بانکی را اصلاحا از حالت فریز خارج می کند البته سقف این نوع تسویه تا 4 میلیارد تومان است و تسویه وام هایکلان بیشتر از 4 میلیارد تومان مشمول  جریمه است.

گفتنی است نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه، 14 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند 7 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با 196 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند 7 طرح مذکور به شرح زیر است:

بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور 97 پرداخت نکرده اند کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند.

ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر می باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء 2 این بند محاسبه می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

2-1- اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.

2-2- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.

2-3- مابه التفاوت بندهای 2-1 و 2-2 بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان 97 به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی شود.

در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند 97 بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه 6 درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.

حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه 40 میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از 40 میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد آن جزء 3 محاسبه می شود.

تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی مصوب 51/4/18 می شوند.

نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر 15 روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید

محمد احمدی یکشنبه ۲۵ آذر۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵

۰

این موردی که اخیرا تصویب شده مربوط به بخشودگس سود واحدهای تولیدی بوده یعنی بند و تبصره 16. درصورتیکه بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان بند ط تبصره 16 هست که هیچ صحبتی از آن نمی شود .جراید هم طوری تیتر می زنند که انگار تمام مشکلات حل شده. بخشش وجه التزام برای وام گرندگان کلان کمی راهگشاست اما برای وام گیرندگان خرد تاثیری ندارد.در مورد بند ط تبصره 16 از نماینده محترم سوال بفرمایید کی ابلاغ میشود. شاید می‌خواهند سال به اتمام برسد و مصوبه را در بودجه 98 حذف کنند و ملت رو مثل همیشه سر کار بگذارند

محمد رضا محرابي زاده هنرمند پنج شنبه ۲۲ آذر۱۳۹۷ - ۶:۴۶

۰

با سلام وتشكر فروان مرسي مرسي مرسي از همه مسوليني كه در اين رابطه تلاش كردن بسيار عاليه بانكها اين سالها خونه مردم رو به شيشه كردن انشاالله كه اجراي شود و بانكها موظف به قانون باشند

حسن علیمحمدی جمعه ۱۶ آذر۱۳۹۷ - ۵:۵۲

۰

خیلی این مصوبه عالیست..فقط بانکها خود رای عستمد و عمل نمیکنند .من یک وام دامداری از بانک پاسارگاد داشتم که سند من رو در امسال به مزایده برده و قدرالسهم ان سند را برداشتند حالا من میخوام تسویه کنم چکار باید بکنم و چقدر باید پرداخت کنم.‌وام من ۲۰۰ میلیون تومان و در سال ۹۱ اخذ نموده ام ..ایا من شامل این مصوبه میشدم یا خیر؟ممنون

حسن علیمحمدی جمعه ۱۶ آذر۱۳۹۷ - ۵:۴۷

۰

سلام..من وامهای خودم در بانک صادرات در شهریور ماه امسال تسویه کرده ام یکی ۲۸ میلیون و یکی دویست میلیون که از سال ۹۱ دریافت وام داشتم ولی بانک هیچ تخفیفی در هیچ مورد بمن نداد و گفت بخشنامه رو عمل نمیکنیم.ایا این مصوبه به وام من برخورد میکند؟اگر بانکها به بخشنامه عمل نکنند چه باید کرد؟

علی عابدی پنج شنبه ۱۵ آذر۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸

۰

س قانون خوبی هست ولی بانکها زیربارنمیروند بنده ازصندوق منحله میزان وامی بمبلغ30م درسال88گرفتم حال که به بانک صادرات پرونده واگزارشده بانک صادرات تمام سوددیرکردوجریمه رامیخواد که من توان پرواخت ندارم بایدکجامراجعه کنم

دریافت شماره شبای همه بانکها
همراه بانک تمام بانکهای کشود+ دانلود
ثبت نام وام ازدواج
logo-samandehi