طرح های تسهیلاتی بانک مهر اقتصاد

بانک اول - بانک مهر اقتصاد در قالب هفت طرح با سپرده‌گذاری، یک طرح بدون سپرده‌گذاری و گروه کارت‌های اعتباری به متقاضیان، تسهیلات ارائه می‌دهد. در حال حاضر طرح‌های متعددی برای ارائه تسهیلات به مشتریان در دست اجرا دارد.

به اشتراک بگذارید:

۱۴ آبان ۱۳۹۸  خبر ۰ دیدگاه

طرح مهر نوین با سقف ۹۰۰ میلیون تومان، شمیم مهر، مشارکت، مسدودی، مهر ۵، میثاق و ارمغان مهر، هفت طرح تسهیلاتی با سپرده‌گذاری در بانک مهر اقتصاد است که در حال حاضر پرداخت می‌شود. در طرح مهر نوین، متقاضی با سپرده‌گذاری در یک دوره معین علاوه‌بر دریافت سود علی‌الحساب ۶ درصد سالانه، از تسهیلات حداقل ۵ میلیون و حداکثر ۹۰۰ میلیون تومان بهره‌مند می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب سپرده ۶ درصد است که در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، ۴ درصد پرداخت می‌شود. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۶ درصد است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات چهار ماه و حداکثر مدت ۳۰ ماه است، اما حداقل مدت بازپرداخت تسهیلات در ۱۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه است. برای مثال اگر مبلغ سپرده‌گذاری ۱۰ میلیون تومان به مدت چهار ماه باشد مبلغ تسهیلات نیز ۱۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت ۱۶ ماه خواهد بود.یکی از مزیت‌های اصلی طرح مهر نوین، علاوه بر دریافت سود علی‌الحساب ۶ درصد سالانه، سپرده‌گذاری به‌صورت ثابت و شناور (قابلیت دریافت و پرداخت) برای بهره‌مندی از مبلغ تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر یا اقساط کمتر یا ترکیبی از دو روش است.

 طرح شمیم مهر

در طرح شمیم مهر، سپرده‌گذار علاوه‌بر دریافت سود علی‌الحساب ۱۴ درصد سالانه، می‌تواند از تسهیلات با نرخ سود مناسب بهره‌مند شود. یکی از مزیت‌های اصلی طرح شمیم مهر، دریافت سود علی‌الحساب ۱۴ درصد سالانه و دریافت تسهیلات تا ۱۰۰ درصد سپرده است. همچنین گواهی سپرده برای وثیقه ضمانت تسهیلات قرار می‌گیرد. نوع سپرده سرمایه‌گذاری در این طرح بلندمدت ۵ ساله و حداقل مبلغ سپرده‌گذاری ۱۲ میلیون تومان است. حداقل مدت بازپرداخت اقساط ۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه است. نرخ سود تسهیلات دراین طرح تا ۲۴ ماه ۵ /۱۶ درصد، ۲۵ تا ۳۶ ماه تا ۱۷ درصد، ۳۷ تا ۴۸ ماه ۵ /۱۷ درصد، ۴۹ تا ۶۰ ماه تا ۱۸ درصد است.

تعریف طرح

روشی است که شما سپرده گذار محترم، ضمن دریافت سود علی الحساب 14% سالیانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی با نرخ سود مناسب بهره مند شوید .

 هدف از طراحی طرح شمیم مهر

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز تجار ، تولید کننده و ... که به دنبال حفظ سرمایه نقدی خود بوده و تقاضای تسهیلات عقود اسلامی با نرخ های پائین تر از نرخ های متداول بانکی می باشند .

 مزایای طرح شمیم مهر

یکی از مزیت های اصلی طرح شمیم مهر، مشتری علاوه بر دریافت سود علی الحساب 14% سالانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می تواند از محل اعتبار سپرده تا سقف 100% تسهیلات بهره مند شود و گواهی سپرده را به عنوان وثیقه ضمانت تسهیلات قرار دهد .

 شناسنامه طرح شمیم مهر

حالت نرخ سود علی الحساب سپرده نسبت تسهیلات به سپرده نرخ سود تسهیلات روش بازپرداخت اقساط مدت بازپرداخت اقساط
اول 14% 71% تا 80% 12% اقساطی 6 تا 60 ماه
دوم 12% 81% تا 90% 12% اقساطی 6 تا 60 ماه
سوم 14% 81% تا 90 % 14% اقساطی 6 تا 60 ماه
چهارم 12% 91% تا 100% 14% اقساطی 6 تا 60 ماه
پنجم 14% 91% تا 100% 16% اقساطی 6 تا 60 ماه
ششم 12% تا 100% 18% سر رسیدی تا 12 ماه

طرح مشارکت

بانک مهر اقتصاد برای تامین منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پس از اطمینان از توجیه اقتصادی، فنی مالی طرح‌ها، تسهیلات مشارکت مدنی به میزان حداکثر ۸۰ درصد پروژه پرداخت می‌کند. سهم‌الشرکه شریک به میزان حداقل ۲۰ درصد مبلغ مورد مشارکت و در امور احداث و تکمیل فعالیت‌های ساختمانی و مشارکت مدنی در امور بازرگانی (داخلی و خارجی) است. حداقل مبلغ تسهیلات یک میلیون تومان و حداکثر مبلغ تسهیلات میزان توان پرداخت اشخاص براساس اعتبارسنجی و متناسب به هزینه باقی‌مانده پروژه است. مدت بازپرداخت تسهیلات به‌صورت یکجا سررسیدی (بازرگانی از ۶ ماه تا ۱۲ ماه – احداث از ۶ماه تا ۱۸ ماه) است.

  طرح مسدودی

در این طرح، مشتریان حقوقی با سپرده‌گذاری ثابت و بلندمدت، امکان اعطای وام قرض‌الحسنه ۴ درصد به افراد نیازمند و کارمندان خود را دارند. حداقل مبلغ قرارداد در این طرح یکصد میلیون تومان و حداقل مبلغ وام قرض‌الحسنه ۵‌میلیون تومان است. برای مثال، اگر مبلغ سپرده ۲۰ میلیون تومان و دوره انتظار اولیه یک تا سه ماه باشد، با درصد اعتبار ۱۰۰ درصدی بانک، ۴۰ میلیون تومان مبلغ اعتبار خواهد بود که حداکثر مدت بازپرداخت آن ۳۶ ماه است.

  طرح مهر ۵

در طرح مهر، مشتری با سپرده‌گذاری در یک دوره معین تا یک‌میلیارد تومان از تسهیلات بهر‌ه‌مند می‌شود. یکی از مزیت‌های این طرح نسبت به سایر طرح‌ها، تنوع در مبلغ سپرده‌گذاری، مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از مبلغ تسهیلات کمتر یا بیشتر و اقساط کمتر یا طولانی‌تر است. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و مشمول سود علی‌الحساب ۲۰۰ هزار تومان و حداقل مبلغ برای بهره‌مندی از تسهیلات سه میلیون تومان است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از تسهیلات سه ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. نرخ سود علی‌الحساب سپرده ۰۱/ ۰ درصد و نرخ سود علی‌الحساب انصراف از دریافت تسهیلات ۹۹/ ۹ درصد است. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۸ درصد و به ازای هر ماه سپرده‌گذاری ۱۰ قسط به مدت بازپرداخت اقساط اضافه می‌شود. تعداد اقساط تسهیلات حداقل ۳۰ ماه و حداکثر ۱۲۰ ماه است. برای مثال برای معدل سپرده ۱۰ میلیون تومان در سه ماه سپرده‌گذاری، ۱۰ میلیون تومان تسهیلات با مدت بازپرداخت ۳۰ ماه تعلق می‌گیرد.

تعریف

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری در یک دوره معین، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی بهره مند شوید .

 هدف از طراحی طرح مهر

کمک به تامین مالی مورد نیاز مشتریان بانک برای خرید دارایی ها ( اعم از خرید مسکن، خودرو، تجهیزات کسب و کارو... ) و یا دریافت خدمات ( اعم از تعمیر مسکن و خودرو ، هزینه درمان و تحصیل و...) طراحی شده است.

 مزایای طرح مهر

یکی از مزیت های اصلی طرح مهر نسبت به طرح های مشابه سایر بانک، تنوع در مبلغ سپرده گذاری ، مدت سپرده گذری برای بهره مندی از مبلغ تسهیلات کمتر یا بیشتر و اقساط کمتر یا طولانی تر می باشد .

مثال :

رديف

مدت سپرده گذاري

معدل سپرده

( به ريال )

نسبت تسهيلات

به معدل سپرده

مبلغ تسهيلات

( به ريال )

مدت

بازپرداخت اقساط

1

3 ماه

100.000.000

100%

100.000.000

30 ماه

2

3 ماه

100.000.000

50%

50.000.000

60 ماه

3

6 ماه

100.000.000

100%

100.000.000

60 ماه

4

6 ماه

100.000.000

200%

200.000.000

30 ماه

 شناسنامه طرح مهر

ردیف

بخش

عنوان

مشخصه طرح مهر 5

1

سابقه

تاریخ شروع اجرای طرح

16‏/07‏‏/1396

2

سپرده

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب

2.000.000 ریال

3

حداقل مبلغ مشمول سود علی الحساب

2.000.000 ریال

4

حداقل مبلغ سپرده برای بهره مندی از تسهیلات

30.000.000 ریال

5

کد سپرده برای افتتاح حساب در طرح

اشخاص حقیقی 665 ‏‏‏‏‏

اشخاص حقوقی 666

6

حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از تسهیلات

3 ماه

7

حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از تسهیلات

12 ماه

8

نرخ سود علی الحساب سپرده

0.01%

9

نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات

9.99%

10

تسهیلات

حداقل و حداکثر مبلغ تسهیلات

50.000.000 ریال  10.000.000.000 ریال

11

نرخ سود تسهيلات

18%

12

نسبت تعداد اقساط تسهیلات به مدت سپرده گذاری

به ازای هر ماه سپرده گذاری 10 قسط

13

تعداد اقساط تسهيلات

حداقل 30 ماه ‏‏‏‏‏‏- حداکثر 120 ماه

14

نوع عقد

فروش اقساطی ‏‏/ مرابحه

15

تضامین

شرایط تضامین تسهیلات

مطابق ضوابط جاری بانک

  میثاق

در طرح میثاق بانک مهر اقتصاد با سپرده‌گذاری به‌صورت شناور در یک دوره از سه امتیاز طرح (یا وام قرض‌الحسنه یا تسهیلات عقود اسلامی یا نرخ سود علی‌الحساب ۱۰ درصد) بهره‌مند می‌شوید. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب یکصد هزار تومان و حداقل مبلغ برای دریافت تسهیلات یک میلیون تومان است. حداقل مدت سپرده‌گذاری برای تسهیلات سه ماه و حداکثر ۲۰ ماه است. حداقل مبلغ وام قرض‌الحسنه دو میلیون و حداکثر ۶۰ میلیون تومان و نرخ کارمزد ۴ درصد است. حداقل مبلغ تسهیلات عقود اسلامی ۶۰ میلیون و حداکثر یکصد میلیون تومان با نرخ سود ۸ درصد است. به ازای هر ماه سپرده‌گذاری سه قسط محاسبه می‌شود.

 تعریف

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری به صورت شناور ( قابل دریافت و پرداخت ) در یک دوره معین ، می توانید از سه امتیاز طرح ( یا وام قرض الحسنه یا تسهیلات عقود اسلامی یا نرخ سود علی الحساب 10% ) بهره مند شوید .

 هدف از طراحی طرح میثاق

کمک به تامین مالی مورد نیاز مشتریان بانک برای امر ازدواج ، رهن ، ودیعه و ... طراحی شده است.

 مزایای طرح میثاق

یکی از مزیت های اصلی طرح میثاق نسبت به طرح های مشابه سایر بانک، تنوع در مبلغ سپرده گذاری ، مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از مبلغ وام / تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر و یا وام / تسهیلات بیشتر با اقساط کمتر می باشد .

مثال :

ردیف مدت سپرده گذاری معدل سپرده نسبت وام به معدل سپرده مبلغ وام / تسهیلات مدت بازپرداخت اقساط
1 3 ماه 100.000.000 ریال 90% 90.000.000 ریال 9 ماه
2 3 ماه 100.000.000 ریال 45% 45.000.000 ریال 18
3 6 ماه 100.000.000 ریال 90% 90.000.000 ریال 18
4 6 ماه 100.000.000 ریال 180% 180.000.000 ریال 9

 شناسنامه طرح میثاق

ردیف

بخش

عنوان

مشخصه طرح

1

سابقه

دامنه اجرای طرح

کلیه شعب بانک

2

تاریخ شروع اجرای طرح

16‏‏/07‏‏/1396

3

سپرده

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب

1.000.000 ریال

4

حداقل مبلغ سپرده برای بهره مندی از تسهیلات و پرداخت سود علی الحساب

10.000.000 ریال

5

کد سپرده برای افتتاح حساب در طرح

اشخاص حقیقی 663 ‏‏

اشخاص حقوقی 664

6

حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز وام‏/تسهیلات

3 ماه

7

حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز وام‏/تسهیلات

20 ماه

8

نرخ سود علی الحساب سپرده

0.01%

9

تسهیلات

نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات

9.99%

10

حداقل و حداکثر مبلغ وام قرض الحسنه

20.000.000 ریال – 600.000.000 ریال

11

نرخ کارمزد وام قرض الحسنه

4 %

12

روش محاسبه و دریافت کارمزد

ابتدای هر دوره ( سال )

13

حداقل و حداکثر مبلغ تسهيلات عقود اسلامی

600.000.001 ریال –1.000.000.000 ریال

14

نرخ سود تسهيلات

8%

15

نسبت تعداد اقساط به مدت سپرده گذاری

به ازای هر ماه سپرده گذاری 3 قسط

16

نسبت مبلغ وام‏/تسهیلات به معدل سپرده

90%

17

حداقل و حداکثر مدت اقساط

حداقل 9 ماه ‏‏‏‏‏‏- حداکثر 60 ماه

18

نوع عقود

قرض الحسنه – مرابحه

19

 

شرایط تضامین تسهیلات

مطابق ضوابط جاری بانک

  طرح مهر نوین 

متقاضی در این طرح با سپرده‌گذاری شناور در یک دوره معین از امتیاز تسهیلات بهره‌مند می‌شود. امکان کاهش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ به ۱۵ درصد و امکان افزایش اقساط تسهیلات تا ۸۴ ماه و امکان دریافت ۳ میلیارد تومان تسهیلات و نسبت تعداد اقساط به مدت سپرده‌گذاری ۱۲ ماه از مزایای این طرح است. حداقل مبلغ سپرده‌گذاری ۲ میلیون تومان و حداقل مدت سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات دوماه است. نرخ سود تسهیلات ۱۵ تا ۱۸ درصد و بسته به نسبت تعداد اقساط تسهیلات به هر ماه سپرده‌گذاری است.

 تعریف

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری در یک دوره معین ، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی نیز بهره مند شوید .

 هدف از طراحی طرح مهر نوین

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز کسبه و بنگاه های اقتصادی محترم، برای خرید دارایی ها (تجهیزات کسب و کار ، محل کسب و کار و ... )و یا دریافت خدمات ( اعم از تعمیر مسکن و خودرو ، هزینه درمان و...) طراحی شده است.

 مزایای طرح مهر نوین

یکی از مزیت های اصلی طرح مهر نوین، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، سپرده گذاری به صورت ثابت و شناور ( قابلیت دریافت و پرداخت )، برای بهره مندی از مبلغ تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر و یا تسهیلات بیشتر با اقساط کمتر یا ترکیبی از دو روش می باشد .

ردیف مدت سپرده گذاری مبلغ سپرده مبلغ تسهیلات مدت اقساط
1 4 ماه 100.000.000 ریال 100.000.000 ریال 16
2 4 ماه 100.000.000 ریال 50.000.000 ریال 32
3 8 ماه 100.000.000 ریال 200.000.000 ریال 16
4 8 ماه 100.000.000 ریال 100.000.000 ریال 32

 شناسنامه طرح مهر نوین

ردیف عنوان شرح
1 تاریخ اجرای سراسری طرح 1389/09/26
2 نوع سپرده سرمایه گذاری
3 قابلیت دریافت و پرداخت دارد
3 حداقل مبلغ سپرده گذاری 10.000.000 ریال
4 نرخ سود علی الحساب سپرده 6%
5 نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات 4%
6 حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات 4 ماه
7 حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات 30 ماه
8 نسبت مبلغ تسهیلات به معدل سپرده 100%
9 حداقل مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 50.000.000 ریال
10 حداکثر مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 9.000.000.000 ریال
11 نرخ سود تسهیلات 16 %
12 حداقل مدت بازپرداخت اقساط 16 ماه
13 حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 60 ماه
14 نوع تسهیلات عقود مبادله ای
15 نوع عقد مرابحه - فروش اقساطی

  طرح حامی

در کنار طرح‌های با سپرده‌گذاری بانک مهر اقتصاد، طرح حامی طرحی است که تولیدکننده با انعقاد قرارداد با بانک می‌تواند کالاهای تولیدی خود را بدون واسطه و به‌صورت اقساطی به مشتریان عرضه و وجه آن را به‌صورت نقد از بانک دریافت کند. در این طرح حداقل مبلغ تسهیلات برای فروش اعتباری کالا ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۵ میلیارد تومان است. نرخ سود تسهیلات برای مشتریان ۱۸ درصد و حداقل مدت بازپرداخت اقساط ۱۲ و حداکثر ۶۰ ماه است.

تعریف

طرح حامی طرحی است، که شما تولید کننده گرامی، با انعقاد قرارداد با بانک مهر اقتصاد، می توانید کالاهای تولیدی خود را بدون واسطه و بصورت اقساطی به مشتریان خود عرضه نموده و وجه آن را به صورت نقد از بانک دریافت نمائید .

 هدف از طراحی طرح حامی

این طرح با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله) طراحی و پیاده سازی شده است.

 مزایای طرح حامی

  •  فروش بیشتر و نقدی کالا با همکاری بانک به مشتریان خود
  •  فروش اقساطی کالا به مشتریان خود
  •  تولید با کمترین هزینه ( بدون دریافت تسهیلات از بانکها )

 شناسنامه طرح حامی

ردیف عنوان شرح
1 تاریخ اجرای آزمایشی طرح حامی 1395/07/12
2 استان های تحت پوشش آزمایشی البرز،تهران،یزد،آذربایجان شرقی همدان ، قزوین ، خراسان رضوی ، کردستان
2 حداقل مبلغ تسهیلات برای فروش اعتباری کالا 100.000.000 ریال
3 حداکثر مبلغ تسهیلات برای فروش اعتباری کالا 150.000.000.000 ریال
3 نرخ سود تسهیلات برای مشتریان خرید اعتباری کالا 18%
  حداقل و حداکثر مدت باز پرداخت اقساط تسهیلات 12 الی 60 ماه
4 نوع تسهیلات مبادله ای مشارکت
5 نوع عقد مرابحه مشارکت

  طرح کارت اعتباری کالای ایرانی

در این طرح، مشتری به‌صورت نسیه از فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک خرید کرده و مبلغ آن را در اقساط مشخص به بانک بازپرداخت می‌کند. مزیت این کارت نسبت به سایر بانک‌ها، قابلیت شارژ مجدد است. مبلغ کارت‌های اعتباری ۵‌ میلیون، ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان است. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۵ تا ۱۸ درصد و تعداد اقساط ۳۶ تا ۴۸ ماه است.

تعریف

ابزاری است که به وسیله آن، شما مشتری گرامی می توانید به صورت نسیه از فروشگاه های طرف قرارداد بانک خرید نموده و مبلغ آن را طی اقساط مشخص به بانک بازپرداخت نمائید .

 فهرست فروشگاه هاي طرف قرارداد بانک

 هدف طرح کارت اعتباری کالای ایرانی

بانک مهر اقتصاد، در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله) در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی، نسبت به طراحی کارت اعتباری کالای ایرانی اقدام نموده است .

 مزیت شارژ خودکار

نکته کلیدی و مزیت طرح کارت اعتباری کالای ایرانی بانک مهر اقتصاد نسبت به کارت های اعتباری سایر بانک، قابلیت شارژ مجدد آن می باشد. به عبارتی ، در صورت پرداخت به موقع اقساط، به میزان اصل مبلغ قسط به کارت شما اضافه خواهد شد که می توانید مجددا نسبت به خرید جدید اقدام نمائید .

 شناسنامه طرح کارت اعتباری کالای ایرانی

ردیف موضوع شرح
1 تاریخ اجرای آزمایشی 1391/11/25
2 تاریخ اجرای سراسری 1392/02/15
3 مبلغ افتتاح حساب 500.000 ریال
4 نوع حساب قرض الحسنه پس انداز
5 مبلغ کارت های اعتباری 50.000.00 ریال 100.000.000 ریال 200000000 ریال 300000000 ریال
6 حداقل مبلغ خرید 20.000.000 ریال
7 تعداد دفعات خرید در هر سال 3 مرحله
8 شارژ مجدد کارت در صورت پرداخت به موقع اقساط
9 نرخ سود تسهیلات 15% 18 %
  تعداد اقساط 36 ماه 48 ماه
  نوع عقد مرابحه

 

طرح مسدودی

 تعريف

طرحي است که طي آن مشتريان حقوقي با سپرده گذاري ثابت و بلند مدت،امکان اعطاي وام قرض الحسنه4% به افراد نيازمند و کارمندان خود را طبق شرايط ذيل مي يابند.

 شرايط طرح

  •  حداقل مبلغ قرارداد اين طرح 1.000.000.000 ريال
  •  حداقل مبلغ وام قرض الحسنه 50.000.000 ريال
  •  حداکثر مبلغ وام در حالت هاي اول تا ششم 500.000.000 ريال و در حالت هفتم 1.000.000.000 ريال

رديف

مبلغ سپرده

فرضي به ريال

دوره انتظار اوليه(ماه)

درصداعتبار بانک

کل مبلغ

اعتبار به ريال

حداکثر مدت

بازپرداخت

دوره مصرف

ثابت يا متغيربودن اصل سپرده

1

200.000.000

1 تا 3

100%

400.000.000

36 ماهه

1/12

کاملا مسدود

2

200.000.000

1 تا 3

50%

300.000.000

60 ماهه

1/6

کاملا مسدود

3

200.000.000

1 تا 3

80%

360.000.000

48 ماهه

1/9

کاملا مسدود

4

200.000.000

1 تا 3

30%

260.000.000

24 ماهه

1/12

حق برداشت متغير

5

200.000.000

1 تا 3

بدون اعتبار

200.000.000

24 ماهه

1/12

حق برداشت کامل

6

200.000.000

1 تا 3

50%

300.000.000

24 ماهه

1/9

حق استفاده مجدد

7

200.000.000

1

بدون اعتبار

200.000.000

120 ماهه

استفاده مجدد

حق استفاده مجدد

       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     

 

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید
دریافت شماره شبای همه بانکها
بانک اول در تلگرام
بانک اول در اینستاگرام
logo-samandehi