دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ - 30 March2020

طرح های تسهیلاتی موسسه کوثر

بانک اول- موسسه اعتباری کوثر 5 طرح تسهیلاتی تا سقف 500 میلیون ریال به مشتریان ارایه می دهد.

به اشتراک بگذارید:

۱۴ آبان ۱۳۹۸  خبر ۰ دیدگاه

طرح نگین کوثر 

کلیه مشتریانی که در موسسه دارای حساب سرمایه گذاری کوتاه  نگین کوثر می باشند .

  • ضوابط اجرایی:

- افتتاح حساب کوتاه مدت به نام حساب  نگین کوثر با نرخ روز شمار یک درصد علی الحساب .

- افرادی مجاز به استفاده از مزایای این حساب می باشند که مانده حساب آنان در هیچ زمان کمتر از مبلغ 10 میلیون ریال نباشد.

- صدور کارت شتابی برای حساب های طرح نگین بلامانع می باشد.

  • نوع عقد:

پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای

  • مدت بازپرداخت:

حداقل 12 و حداکثر 48ماه

  • میزان و نرخ  تسهیلات:

به منظور امکان استفاده از تسهیلات براساس نیاز و متناسب نمودن میزان اقساط ماهیانه با توان بازپرداخت مشتری و مبلغ و میزان تسهیلات براساس درخواست مشتری و با توجه به مدت
بازپرداخت و میانگین حساب و براساس فرمول و جدول زیر محاسبه می گردد :

ضامنین: مطابق جدول مندرج در آخر همین صفحه

 

طرح کوثر 6

 

ردیف

مبلغ تسهیلات

باز پرداخت

جامعه هدف

تضامین تا 100 م ريال

تضامین تا 200 م ريال

تسهیلات تا 500م ريال

1

معادل  میانگین سپرده در یک دوره 6 ماهه

12

عموم مشتریانی که دارای حساب هستند.

1 ضامن

2 ضامن

3 ضامن

 

1. افتتاح حساب قرض الحسنه کوثر 6.

2. میانگین گردش عملیات حداقل 6 ماهه  حساب قرض الحسنه کوثر 6.

تبصره: به ازای هر یک ماه ماندگاری بیشتر دو ماه به باز پرداخت تسهیلات اضافه می شود.

3. مدت باز پرداخت تسهیلات حداکثر تا 60 ماه قابل افزایش می باشد.           

4. قابلیت واریز و برداشت از حساب امکان پذیر است.

5. اعطای تسهیلات مرابحه  با نرخ  5  درصد و قرض الحسنه با نرخ صفر درصد.

6. طرح مزبور  بر روی میانگین حسابهای حواله ای اشخاص حقیقی نیز امکانپذیر می باشد.

مدارک مورد نیاز برای طرح کوثر 6:

- ارائه درخواست تسهیلات.

- ارائه کارت ملی و شناسنامه برای کسانی که در موسسه فاقد حساب می باشند.

تبصره: مشتریانی که قبلاً افتتاح حساب نموده اند نیازی به ارائه مدارک مزبور را ندارند.

- ارائه مدارک  مربوط به درآمد شغلی متقاضی (گواهی اشتغال به کار ،جواز کسب ،حکم کارگزینی معتبر ،پروانه اشتغال ،کارت نظام پزشکی و ... با توجه به نوع شغل )

ضامنین: مطابق جدول مندرج در آخر همین صفحه

طرح الماس

الف ) پرداخت تسهیلات متناسب با گردش عملیات حساب حواله بوده و صرفاً به حسابهای حواله ای اشخاص حقوقی تعلق می گیرد .

ب ) صاحبان حساب های جاری حواله ( شرکت ها ) مجاز می باشند کارکنان شرکت را جهت استفاده از تسهیلات مزبور به موسسه معرفی نمایند .

ج ) میانگین حساب های جاری حواله ای طی هردوره سه ماه توسط سیستم محاسبه و قابل پرداخت می باشد .

د ) حداکثر سقف تسهیلات جهت اعطاء تسهیلات به مبلغ 300/000/000 ريال می باشد .

ه) اعطای تسهیلات در قالب فروش اقساطی و مرابحه می باشد.

میزان تسهیلات و مدت بازپرداخت بر اساس جدول زیر می باشد .

ضامنین: مطابق جدول مندرج در آخر همین صفحه

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج:

 

ردیف

نرخ تسهیلات

مبلغ تسهیلات

باز پرداخت

جامعه هدف

تضامین

1

 0%(کارمزد4٪)

30/000/000 ریال

36 ماه

مشمولین دریافت

معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

جهت پرداخت قرض الحسنه ازدواج ثبت نام در سامانه ازدواج بانک مرکزی ضروری می باشد لذا فقط متقاضیانی مجاز به ثبت نام می باشند که اولاً در سامانه بانک مرکزی ثبت نام نموده اند و  ثانیاً در زمان ثبت نام ، نام موسسه کوثر را جهت دریافت تسهیلات انتخاب نموده باشند ضمناً برای دریافت تسهیلات ازدواج اسکن و ارسال مدارک ضروری می باشد.

1. کلیه صفحات شناسنامه زوجین و کارت ملی

2. کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین

3. ارائه کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام

 

تسهیلات در مقابل سپرده بلند مدت

ردیف

نرخ تسهیلات

مبلغ تسهیلات

باز پرداخت

جامعه هدف

1

نرخ سود سپرده + 6 درصد (18%)

90 % سپرده گذاری

36  ماه

عموم افراد جامعه

 

از آنجا که تسهیلات مختص دارندگان حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت می باشد افتتاح حساب سپرده بلند مدت با نرخ سود %12 الزامی خواهد بود .

مدارک مورد نیاز برای تسهیلات در مقابل سپرده بلند مدت  :

- ارائه درخواست تسهیلات .

- ارائه کارت ملی و شناسنامه برای کسانی که در موسسه فاقد حساب می باشند .

تبصره: مشتریانی که قبلاً افتتاح حساب نموده اند نیازی به ارائه مدارک مزبور را ندارند .

- ارائه مدارک  مربوط به در آمد شغلی متقاضی (گواهی اشتغال به کار ،جواز کسب ،حکم کارگزینی معتبر ،پروانه اشتغال ،کارت نظام پزشکی و ... با توجه به نوع شغل ).

جدول تضامین دریافتی برای پرداخت تسهیلات موسسه کوثر

سایر مشتریان

شاغلین ودجا

بازنشستگان نیروهای مسلح

مبلغ وام یا تسهیلات

ردیف

شاغلین غیر رسمی

شاغلین رسمی

- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- اخذ یک فقره چک یا سفته(ترجیحا چک)
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

تا مبلغ 50,000,000
ريال

1

- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک یا سفته
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط
- بیمه مانده بدهی

بیش از مبلغ
50,000,000
ريال تا
100,000,000

2

- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک از یکی از ضامنین
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن  
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات  
- بیمه مانده بدهی

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی

- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات  
- بیمه مانده بدهی

بیش از مبلغ
100,000,000
ريال تا
200,000,000

3

- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات

- اخذ دو فقره چک  از ضامنین ( هر ضامن یک فقره )
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارائه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارا ئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارائه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی یک نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته ازگیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامن
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

بیش از مبلغ
200,000,000
ريال تا
300,000,000

4

- معرفی سه نفر ضامن واجد شرایط
- اخذ یک فقره چک از گیرنده تسهیلات

- اخذ دو فقره چک از دو نفر از  ضامنین ( هر ضامن یک فقره )
- تنظیم قراداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی سه نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از  یکی از ضامنین
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامنین
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

- اخذ وکالت کسر از حقوق
- اخذ آخرین فیش حقوقی
- تنظیم قرارداد لازم الاجرا عقود اسلامی
- معرفی دو نفر ضامن واجد شرایط

- اخذ یک فقره چک یا سفته از گیرنده تسهیلات

- اخذ یک فقره چک یا سفته از ضامنین
- بیمه مانده بدهی

- در صورت عدم امکان معرفی ضامن واجد شرایط با ترهین وثیقه ملکی و ارئه یک فقره چک

بیش از مبلغ
300,000,000
ريال تا
500,000,000

5

 

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید
دریافت شماره شبای همه بانکها
همراه بانک تمام بانکهای کشود+ دانلود
ثبت نام وام ازدواج
بانک اول در تلگرام
بانک اول در اینستاگرام
logo-samandehi