طرحهای تسهیلاتی و وام دهی بانک سپه

بانک اول- معرفی چند طرح تسهیلاتی و وام دهی بانک سپه

به اشتراک بگذارید:

۱۸ آذر ۱۳۹۸  خبر ۰ دیدگاه

در طرح های تسهیلاتی بان سپه  وام از 5 میلیون  تا سقف 50 میلیون تومان با سود 2 الی 18 درصد دریافت کنید.

طرح باران 2 بانک سپه

در این طرح تمامی متقاضیان (مشتریان حقیقی و حقوقی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (جاری بدون دسته چک - متمرکز)و با حداقل موجودی 10 میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و حداقل موجودی 500 میلیون ریال برای اشخاص حقوقی افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 300 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه خواهد بود.
 

شرایط و ضوابط :
1- افتتاح حساب برای هر شخص حقیقی / حقوقی، صرفاً برای یک‌بار در طول مدت اجرای طرح مجاز است که این امر به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
2- انجام عملیات برداشت و واریز از سوی دارندگان حساب ویژه طرح «باران 2» در طول دوره سپرده گذاری امکانپذیر است.
3- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
4- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
5- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین
6- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است.
7- تسهیلات طرح در قالب کارت اعتباری مرابحه مطابق با رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود قابل پرداخت است و کلیه محاسبات به صورت سیستمی انجام می شود.
8- حداکثر مهلت مشتری برای مراجعه به بانک و استفاده از اولویت دریافت تسهیلات طرح حاضر 18 ماه پس از تاریخ افتتاح حساب می باشد. بدیهی است چنانچه مشتری پس از تاریخ مهلت تعیین شده برای دریافت تسهیلات مراجعه نماید بانک هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت تسهیلات به مشتری نخواهد داشت.
9- انتقال امتیاز اولویت دریافت تسهیلات طرح برای اشخاص حقیقی دارنده حساب طرح حاضرصرفاً به یکی از بستگان (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) دارنده حساب امکانپذیر است
10- از محل هر فقره حساب مشتریان حقیقی طرح، صرفاً یک فقره تسهیلات قابل پرداخت می باشد.

11- در صورت بستن حساب و یا کاهش مانده حساب به مبلغی کمتر از حداقل های تعیین شده در قرارداد، امتیاز بهره‌مندی از تسهیلات به‌صورت سیستمی صفر شده و امکان اعطای تسهیلات به مشتری وجود نخواهد داشت.
12- چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک متبوع استفاده نموده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری بدون تسویه تسهیلات قبلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

13- تعیین میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری آن و همچنین تعیین مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات طرح، مطابق جدول ذیل:

 

مدت ماندگاری سپرده  امتیاز تسهیلات متعلقه بر حسب مبلغ 
240 روز  120 درصد
210 روز  110 درصد
180 روز  100 درصد
150 روز  80   درصد
120 روز  60   درصد
90  روز  40   درصد
60  روز  25   درصد
30  روز  10   درصد
20  روز  3    درصد
10  روز  1    درصد
1   روز 0.05 درصد

 

 

نوع تسهیلات براساس

مدت زمان بازپرداخت

درصد تسهیلات پرداختی
نسبت به امتیاز کسب شده
نرخ سود تسهیلات
تسهیلات 36 ماهه 20 % 2 %
30 % 9 %
40 % 12 %
50 % 15 % 
60 % 16 % 
70 % 17 % 
100 % 18 %
تسهیلات 24 ماهه 30 % 3 % 
40 % 7 % 
50 % 10 % 
60 % 12 %
70 % 14 %
80 % 15 %
90 % 16 %
100 % 17 %
تسهیلات 12 ماهه 60 %  2 % 
70 % 5 %
80 % 7 %
90 % 9 %
100 % 10 %

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح باران 2 (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه.

سایر موارد :
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.

 

طرح قلب سفید (ویژه پرستاران)

 

در این طرح پرستاران به عنوان مشتریان حقیقی یک فقره سپرده سپرده قرض الحسنه جاری کارت (جاری بدون دسته چک - متمرکز) ویژه طرح قلب سفید افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 200 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه خواهد بود.

 

شرایط و ضوابط :

 1- طرح قلب سفید ویژه پرستاران محترم در نظر گرفته شده است لذا کلیه دارندگان شماره نظام پرستاری (شاغل در حوزه درمان) می توانند از مزایای این طرح بهره مند گردند. 

 2- افتتاح حساب برای هر شخص حقیقی، صرفاً برای یک‌بار در طول مدت اجرای طرح مجاز است که این امر به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.

 3- مشتری می‌تواند نسبت به برداشت / واریز از حساب سپرده اقدام نماید. بدیهی است برای استفاده از اولویت دریافت تسهیلات، میانگین مانده در روز، طی دوره سپرده‌گذاری ملاک عمل خواهد بود.

 4- در صورت بستن سپرده، امتیاز بهره مندی از تسهیلات به صورت سیستمی صفر خواهد شد و امکان اعطای تسهیلات به مشتری وجود نخواهد داشت.

 5- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی

 6- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
 7- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین

 8- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است.
 9- تسهیلات طرح در قالب کارت اعتباری مرابحه مطابق با رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود قابل پرداخت است و کلیه محاسبات به صورت سیستمی انجام می شود.
10- نرخ تسهیلات طرح 18 درصد، حداقل مدت‌ زمان ماندگاری سپرده برای اعطای امتیاز بهره مندی از تسهیلات طرح 2 ماه، حداکثر مدت‌ زمان بازپرداخت تسهیلات 36 ماه و سقف تسهیلات پرداختی 200 میلیون ریال است.

11- در صورت حفظ سپرده در مدت زمانی بیشتر از حداقل مدت ماندگاری، امتیاز حساب محاسبه لیکن پرداخت تسهیلات بالاتر از سقف در نظر گرفته شده (200 میلیون ریال)، امکان پذیر نمی باشد.
12- حق تقدم اعطای تسهیلات این طرح برای حساب های حقیقی، قابل انتقال به غیر نمی باشد.
13- در صورت بهره مندی از حق تقدم تسهیلات طرح و قبل از پرداخت تسهیلات و صدور کارت اعتباری، بایستی حداقل معادل ده درصد مبلغ تسهیلات متعلقه، به عنوان وثیقه نقدی از مشتری اخذ و در حساب «قلب سفید» ایشان تا زمان بازپرداخت کامل تسهیلات مسدود و الباقی وثایق مورد نیاز نیز مطابق با مطابق بخشنامه ها و دستورالعمل های اعتباری موجود اخذ گردد.
14- امکان اخذ ضمانت به شکل متقابل ممنوع بوده و این موضوع به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
15- چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک متبوع استفاده نموده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری بدون تسویه تسهیلات قبلی امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از 500 میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.
16- تعیین میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری آن و همچنین تعیین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات طرح، مطابق جدول ذیل:

سطح سقف تسهیلات پرداختی (ریال) درصد میزان تسهیلات حداقل مدت ماندگاری حداکثر مدت بازپرداخت
سفید 50.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه  12 ماه 
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 18 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 24 ماه

سبز

100.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 12 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 18 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 24 ماه
آبی 150.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 18 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 24 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 36 ماه
سرمه ای 200.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 18 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 24 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 36 ماه

 

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح قلب سفید
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه


 

سایر موارد : این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های  بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانکاستفاده کند.

طرح سرافرازان (ویژه بازنشستگان)

 

بانک سپه به منظور ارج نهادن به خدمات بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا به عنوان مشتریان وفادار، اقدام به ارائه طرح سرافرازان نموده است. در این طرح به مشمولین، تا سقف فردی 100 میلیون ریال تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه وفق شرایط و ضوابط جاری بانک، اعطا می‌شود.

 

شرایط و ضوابط :

1- مشمولین این طرح صرفاً بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا ساکن در شهرستان‌ها می‌باشند که حقوق خود را از بانک سپه دریافت می‌کنند.
2- در این طرح براساس میانگین حساب حقوقی افراد تا 2 برابر میانگین دوماهه حساب کوتاه مدت و تا 3 برابر میانگین دوماهه حساب قرض‌الحسنه تا سقف 100 میلیون ریال تسهیلات کارت اعتباری با مدت بازپرداخت 36 ماهه وفق ضوابط جاری پرداخت می‌شود.
3- نرخ تسهیلات 18 درصد با ضمانت یک نفر بازنشسته نیروهای مسلح ج.ا.ا با رعایت سایر مقررات می‌باشد.
* توجه: چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک سپه استفاده کرده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری وجود ندارد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از 500 میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.

 

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح سرافرازان
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه

3- پرینت میانگین 2 ماهه حساب و هم‌چنین فیش حقوقی جهت مشخص نمودن توان پرداخت اقساط فرد در پرونده تسهیلاتی

 

سایر موارد :

این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های  بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانکاستفاده کند.

 

طرح بهین کارت سپه

شرح محصول بهین کارت سپه:

بهین کارت سپه، ابزار اعتباری جهت برقراری ارتباط مالی بین بانک و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی و همچنین پاسخ دهی همزمان به نیاز های تسهیلاتی مشتریان بانک می باشد.

ویژگی‌های بهین کارت سپه:

ü      سقف اعتبار کارت 500 میلیون ریال

ü       نرخ 18 درصد

ü      مدت بازپرداخت اعتبار 36 ماه

ü      فاقد آبونمان (برخلاف کارتهای اعتباری)

ü      اعتبار کارت یکساله

این کارت‌ها صرفاً بر روی دستگاه‌های کارتخوان ویژه این طرح که قبلاً توسط بانک سپه در فروشگاه‌ها/ نمایندگی‌های تولیدکنندگان و عرضه کنندگان طرف قرارداد با بانک نصب شده‌اند، قابل استفاده می‌باشند.

  تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی:

 

تمامی تولیدکنندگان معتبر، فروشگاههای زنجیره ای بزرگ (ترجیحا دارای شعب فروش در سراسر کشور) ، فروشگاههای مجازی معتبر و ارائه دهندگان خدمات می توانند در این طرح حضور داشته باشند.

در این طرح، بانک وجه کالاهای خریداری شده توسط دارندگان بهین کارت سپه را با کسر تخفیف مندرج در قرارداد فی‌مابین به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات پرداخت می نماید.

صورتحساب فروشنده توسط سامانه اعتباری تهیه شده توسط بانک سپه به صورت خودکار از طریق پست الکترونیکی در اختیار تولیدکنندگان طرف قرارداد با بانک قرار می‌گیرد. این صورتحساب شامل سرجمع کل تراکنش‌های انجام‌شده در پایانه فروش نصب شده در فروشگاه‌ها/ نمایندگی‌های معرفی شده از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات می باشد .

 

     استفاده‌کنندگان بهین کارت سپه:

 

دارندگان بهین کارت سپه، جهت خرید کالا، خدمات و همچنین استفاده از اعتبار تخصیص یافته به کارت‌های مذکور صرفاً می‌توانند به فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک سپه مراجعه نمایند.

شرح هر تراکنش انجام شده توسط دارنده بهین کارت سپه، از طریق پیامک به شماره همراه مشتری، جهت اطلاع ارسال می‌شود.

پس از گذشت یک ماه از تاریخ صدور کارت خرید و استفاده مشتری در دستگاه‌های کارتخوان ویژه طرح، صورتحساب مشتری تهیه و از طریق پست الکترونیکی و پیامک برای مشتری ارسال خواهد شد.

به منظور اطلاع رسانی لیست فروشگاه‌های طرف قرارداد موضوع این طرح در سایت اختصاصی بهین کارت به نشانی  www.banksepah.ir/shopping  درج شده است.

منبع : سایت بانک سپه

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید
بانک اول در تلگرام
بانک اول در اینستاگرام
logo-samandehi