دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ - 30 March2020

پیش فروش محصولات ایران خودرو در دی ماه

بانک اول - جدیدترین شرایط پیش فروش ایران خودرو و ثبت نام محصولات ایران خودرو از شنبه ۱۴ لغایت دوشنبه ۱۶ دی ۹۸ اعلام شد.

به اشتراک بگذارید:

۱۲ دی ۱۳۹۸  خبر ۰ دیدگاه

 

به گزارش بانک اول، ثبت‌نام پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو در ۱۱ صبح ‌روزهای شنبه ۱۴ لغایت دوشنبه ۱۶ دی ۹۸ انجام می‌شود.

خودروهای ثبت نام شده در دی ماه ۹۹ تحویل داده می‌شوند.

ثبت‌نام صرفا به صورت اینترنتی و از طریق آدرس سایت فروش محصولات ایران خودرو esale.ikco.ir صورت می‌گیرد.

ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر در ساﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

امتیاز کاربران:
نظرات کاربران
نظر بدهید
دریافت شماره شبای همه بانکها
همراه بانک تمام بانکهای کشود+ دانلود
ثبت نام وام ازدواج
بانک اول در تلگرام
بانک اول در اینستاگرام
logo-samandehi