به گزارش بانک اول ، امروز قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طلا و سکه در معاملات بازار روند نزولی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۰ (دو هزار و بیست) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۰ -۱۳.۹۰ -۰.۶۹ 06:00
۲,۰۳۴ ۱.۰۰ ۰.۰۴ روز قبل
۲,۰۳۳ ۵۱ ۲.۵۲ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۶۵,۵۰۰ (دو میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۶۵,۵۰۰ -۱۷,۱۰۰ -۰.۷ 11:30
۲,۴۸۲,۶۰۰ ۳۳,۲۰۰ ۱.۳۳ ۲ روز پیش
۲,۴۴۹,۴۰۰ ۴,۴۰۰ ۰.۱۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۶۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۳۸۰ (پنجاه هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۳۸۰ ۸۰ ۰.۱۵ 11:30
۵۰,۳۰۰ -۲۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۵۰,۳۲۰ -۶۰ -۰.۱۲ ۳ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

همچنین دلار مبادله ای با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۲,۸۶۳ (چهل و دو هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۰۰۷ (پنجاه و پنج هزار و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۰۰۷ ۲۲۶ ۰.۴۱ 11:20
۵۴,۷۸۱ ۵۴۲ ۰.۹۸ ۲ روز پیش
۵۴,۲۳۹ -۱۹۸ -۰.۳۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۹۲ درصدی، از ۶۳,۴۴۸ (شصت و سه هزار و چهارصد و چهل و هشت ) تومان به ۶۴,۰۴۰ (شصت و چهار هزار و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴,۰۴۰ ۵۹۲ ۰.۹۲ 11:20
۶۳,۴۴۸ ۳۹۳ ۰.۶۱ ۲ روز پیش
۶۳,۰۵۵ -۲۵۷ -۰.۴۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۸۲۰ (سیزده هزار و هشتصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۷۴۰ (یک هزار و هفتصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۳۷,۴۷۵ (سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۳,۸۰۰ (سی و سه هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ -۱۸۰,۰۰۰ -۰.۶۲ 11:30
۲۹,۴۸۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۱.۱۱ ۲ روز پیش
۲۹,۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۳ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:30
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۲۹ ۲ روز پیش
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۶ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۸۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.