قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۴ (دو هزار و بیست و چهار) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۴ ۲.۰۰ ۰.۰۹ روز قبل
۲,۰۲۲ -۰.۳۵ ۲ روز پیش
۲,۰۲۹ ۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۵۴,۱۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۵۴,۱۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۱۱ 11:32
۲,۷۵۰,۹۰۰ ۳۵,۱۰۰ ۱.۲۷ روز قبل
۲,۷۱۵,۸۰۰ -۸,۳۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و سی هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۹,۷۳۷ (پنجاه و نه هزار و هفتصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۹,۷۳۷ ۴۳۶ ۰.۷۲ 11:20
۵۹,۳۰۱ ۵۴۵ ۰.۹۱ روز قبل
۵۸,۷۵۶ ۵۴ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۷۲ درصدی، از ۶۸,۹۸۸ (شصت و هشت هزار و نهصد و هشتاد و هشت ) تومان به ۶۹,۴۹۴ (شصت و نه هزار و چهارصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۹,۴۹۴ ۵۰۶ ۰.۷۲ 11:20
۶۸,۹۸۸ ۶۳۴ ۰.۹۱ روز قبل
۶۸,۳۵۴ ۶۳ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۲۰۰ (پانزده هزار و دویست ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۸۲۰ (یک هزار و هشتصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۰,۹۹۴ (چهل هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۶,۳۰۰ (سی و شش هزار و سیصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۲ (چهل و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ 11:31
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱.۸۴ روز قبل
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.