به گزارش بانک اول  بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۴۶ (دو هزار و چهل و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۶ ۱۲ ۰.۵۸ 07:55
۲,۰۳۴ ۲.۰۰ ۰.۰۹ روز قبل
۲,۰۳۲ ۵.۰۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۹۵۸,۴۰۰ (دو میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۹۵۸,۴۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۱۹ 11:41
۲,۹۵۲,۶۰۰ -۲۶,۴۰۰ -۰.۹ روز قبل
۲,۹۷۹,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ ۲.۵۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۸۱۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هشتصد و ده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۵۹۲ (چهل و شش هزار و پانصد و نود و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۷۴,۲۵۰ (هفتاد و چهار هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۷۴,۳۵۰ (هفتاد و چهار هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۳۵ (یک هزار و نهصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۳,۶۵۰ (چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۸,۴۰۰ (سی و هشت هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۴ (چهل و چهار ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۶۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:32
۳۳,۶۵۰,۰۰۰ -۵۵۰,۰۰۰ -۱.۶۴ روز قبل
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱.۰۲ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.