به گزارش بانک اول ، بازار امروز شاهد روند نزولی کاهشی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۴۱۵ (دو هزار و چهارصد و پانزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۱۵ ۰ ۰ 11:36
۲,۴۱۵ ۲ ۰.۰۸ روز قبل
۲,۴۱۳ ۲۵ ۱.۰۳ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۱۹,۷۰۰ (سه میلیون و سیصد و نوزده هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۳۱۹,۷۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۱۴ 11:31
۳,۳۲۴,۱۰۰ -۳۲,۳۰۰ -۰.۹۸ روز قبل
۳,۳۵۶,۴۰۰ -۲,۳۰۰ -۰.۰۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۴۱۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد و ده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۴,۸۶۹ (چهل و چهار هزار و هشتصد و شصت و نه ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۸۰۵ (چهل و هشت هزار و هشتصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۸۰۵ ۴۱ ۰.۰۸ 11:31
۴۸,۷۶۴ ۴۴ ۰.۰۹ روز قبل
۴۸,۷۲۰ ۱۸۱ ۰.۳۷ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۲۸ درصدی، از ۷۳,۴۵۰ (هفتاد و سه هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان به ۷۳,۲۵۰ (هفتاد و سه هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۳,۲۵۰ -۲۰۰ -۰.۲۸ 11:31
۷۳,۴۵۰ -۱,۲۵۰ -۱.۷۱ روز قبل
۷۴,۷۰۰ -۵۰ -۰.۰۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۲,۲۱۷ (دوازده هزار و دویست و هفده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۷۹۵ (یک هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۴۲,۴۵۰ (چهل و دو هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان به ۴۲,۵۰۰ (چهل و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۸,۸۰۰ (سی و هشت هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۴ (چهل و چهار ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۲۶ 11:31
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۱.۷۶ روز قبل
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۴۴ 11:31
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۱.۷۲ روز قبل
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.