به گزارش بانک اول  سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

بروزرسانی: چهارشنبه 19 اردیبهشت

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,120,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,540,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 10,950,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,370,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 17,780,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,200,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 24,620,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,040,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 31,450,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 35,070,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 38,500,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 41,900,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 45,350,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 48,750,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 52,200,000