وام مسکن ایثارگران، وامی است که به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود. از شرایط اصلی این وام، ایثارگر بودن متقاضی است، همچنین مبلغ این وام باتوجه به شهر محل زندگی متقاضی بین ۳۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

وام ایثارگری به چه کسانی تعلق میگیرد؟

به گزارش بانک اول پیش از اینکه به سراغ شرایط وام ایثارگری برویم، بهتر است ببنید که آیا این وام به شما تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این وام به افراد زیر تعلق می‌گیرد:

 • خانواده شهدا (منظور از خانواده مادر و پدر، همسر و فرزندان شهید هستند)
 • خانواده مفقود الاثران جنگ تحمیلی (منظور از خانواده مادر و پدر، همسر و فرزندان مفقودالاثران هستند)
 • جانبازان
 • آزادگان
 • رزمندگان (البته در برخی از شرایط ویژه، رزمندگان می‌توانند از این وام بهرمند شوند)

توجه: شرایط دریافت وام برای گروه رزمندگان و جانباران زیر ۲۵ درصد نسبت به سایر رزمندگان و جانبازان سخت‌تر است.

شرایط دریافت وام مسکن ایثارگران

چنانچه قصد دریافت وام ایثارگران را دارید باید شرایط آن را نیز بدانید، شرایط این وام به شرح زیر است:

 • بدون نیاز به چک
 • بدون نیاز به ضامن
 • نرخ کارمزد این وام ۴ درصد
 • دریافت فقط یک بار از هر وام ویژه ایثارگران
 • عدم انتقال امتیاز
 • بازپرداخت به موقع اقساط (در صورت دیر پرداخت اقساط، ایثارگر جریمه می‌شود)

سقف مبلغ وام مسکن ایثارگران

سقف مبلغ وام مسکن برای ایثارگران در هر شهر متفاوت است، در جدول پایین مبلغ وام هر شهر مشخص می‌گردد.

شهر مبلغ وام
شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر ۶۰۰ میلیون تومان
مراکز استان‌ها ۵۰۰ میلیون تومان
سایر شهرستان‌ها ۴۰۰ میلیون تومان
روستاها ۳۰۰ میلیون تومان