به گزارش  بانک اول معاملات امروز بازار در حالی به جریان افتاده است که عمده قیمت ها روند صعودی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۴۹ (دو هزار و چهل و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۹ -۵.۰۰ -۰.۲۵ 08:02
۲,۰۵۴ ۵.۰۰ ۰.۲۴ روز قبل
۲,۰۴۹ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۸۳,۷۰۰ (دو میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۶۸۳,۷۰۰ ۲۳,۱۰۰ ۰.۸۶ 11:29
۲,۶۶۰,۶۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۲۱ روز قبل
۲,۶۵۴,۸۰۰ -۳۶,۰۰۰ -۱.۳۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۲۵,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۲,۶۰۰ (پنجاه و دو هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۶۰۰ ۳۵۰ ۰.۶۶ 11:29
۵۲,۲۵۰ -۴۰۰ -۰.۷۷ روز قبل
۵۲,۶۵۰ ۶۰۰ ۱.۱۳ ۲ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۷,۲۳۲ (پنجاه و هفت هزار و دویست و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۷,۲۳۲ ۳۲۷ ۰.۵۷ 11:20
۵۶,۹۰۵ -۴۳۶ -۰.۷۷ روز قبل
۵۷,۳۴۱ ۶۵۴ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۵۷ درصدی، از ۶۶,۲۰۰ (شصت و شش هزار و دویست ) تومان به ۶۶,۵۸۰ (شصت و شش هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۶,۵۸۰ ۳۸۰ ۰.۵۷ 11:20
۶۶,۲۰۰ -۵۰۷ -۰.۷۷ روز قبل
۶۶,۷۰۷ ۷۶۰ ۱.۱۳ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۵۰۰ (چهارده هزار و پانصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۷۶۰ (یک هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۲۷۵ (سی و نه هزار و دویست و هفتاد و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۳۵,۰۵۰ (سی و پنج هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۰ (چهل ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۶۵۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰.۷۸ 11:29
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ -۱,۹۰۰,۰۰۰ -۶.۰۶ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۵ 11:29
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۲.۸۱ روز قبل
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۲.۷۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.