به گزارش  بانک اول  بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۵ (دو هزار و بیست و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۵ -۲۴.۰۰ -۱.۱۹ 08:00
۲,۰۴۹ -۵.۰۰ -۰.۲۵ روز قبل
۲,۰۵۴ ۵.۰۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۶۷,۵۰۰ (دو میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۶۶۷,۵۰۰ -۱۰,۴۰۰ -۰.۳۹ 11:33
۲,۶۷۷,۹۰۰ ۱۷,۳۰۰ ۰.۶۴ روز قبل
۲,۶۶۰,۶۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۲۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۵۵,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۲,۹۰۰ (پنجاه و دو هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۹۰۰ ۳۰۰ ۰.۵۶ 11:33
۵۲,۶۰۰ ۳۵۰ ۰.۶۶ روز قبل
۵۲,۲۵۰ -۴۰۰ -۰.۷۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۴ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۷,۵۵۸ (پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۷,۵۵۸ ۲۷۲ ۰.۴۷ 11:20
۵۷,۲۸۶ ۳۸۱ ۰.۶۶ روز قبل
۵۶,۹۰۵ -۴۳۶ -۰.۷۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۴۷ درصدی، از ۶۶,۶۴۴ (شصت و شش هزار و ششصد و چهل و چهار ) تومان به ۶۶,۹۶۰ (شصت و شش هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۶,۹۶۰ ۳۱۶ ۰.۴۷ 11:20
۶۶,۶۴۴ ۴۴۴ ۰.۶۶ روز قبل
۶۶,۲۰۰ -۵۰۷ -۰.۷۷ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۵۹۰ (چهارده هزار و پانصد و نود ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۷۰ (یک هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۳۹,۵۰۰ (سی و نه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۴,۹۰۰ (سی و چهار هزار و نهصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۰ (چهل ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۲۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۶۴ 11:32
۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۵ روز قبل
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.