به گزارش بانک اول ، بازار در آخرین روز کاری هفته شاهد روند صعودی عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۰۸ (دو هزار و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۰۸ -۱۷.۰۰ -۰.۸۵ 07:59
۲,۰۲۵ -۲۴.۰۰ -۱.۱۹ روز قبل
۲,۰۴۹ -۵.۰۰ -۰.۲۵ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۱۶,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و شانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۱۶,۰۰۰ ۱۰,۶۰۰ ۰.۳۹ 11:32
۲,۷۰۵,۴۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱.۰۱ روز قبل
۲,۶۷۷,۹۰۰ ۱۷,۳۰۰ ۰.۶۴ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۴۰۰ (پنجاه و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۴۰۰ ۴۰۰ ۰.۷۴ 11:32
۵۳,۰۰۰ ۴۰۰ ۰.۷۵ روز قبل
۵۲,۶۰۰ ۳۵۰ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۴ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۱۰۳ (پنجاه و هشت هزار و یکصد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸,۱۰۳ ۵۴۵ ۰.۹۳ 11:20
۵۷,۵۵۸ ۲۷۲ ۰.۴۷ روز قبل
۵۷,۲۸۶ ۳۸۱ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۶۶,۹۶۰ (شصت و شش هزار و نهصد و شصت ) تومان به ۶۷,۵۹۴ (شصت و هفت هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۷,۵۹۴ ۶۳۴ ۰.۹۳ 11:20
۶۶,۹۶۰ ۳۱۶ ۰.۴۷ روز قبل
۶۶,۶۴۴ ۴۴۴ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۵۰ (چهارده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۹۰ (یک هزار و هفتصد و نود ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۹,۸۷۳ (سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۵,۴۰۰ (سی و پنج هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱ (چهل و یک ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۷ 11:32
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۳ روز قبل
۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۱ 11:33
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۸۳ روز قبل
۱۷,۷۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان معامله شد.