به گزارش بانک اول د، بازار امروز شاهد روند صعودی عمده قیمت ها در مقایسه با معاملات روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۹ (دو هزار و بیست و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۲۷,۶۰۰ (دو میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۲۷,۶۰۰ ۱۳,۹۰۰ ۰.۵ 11:39
۲,۷۱۳,۷۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۰.۴۶ روز قبل
۲,۷۰۱,۰۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۱۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۱۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پانزده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۷۸۰ (پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۷۸۰ ۳۰۰ ۰.۵۵ 11:39
۵۳,۴۸۰ -۵۷۰ -۱.۰۷ روز قبل
۵۴,۰۵۰ ۱,۰۵۰ ۱.۹۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۵۹۳ (پنجاه و هشت هزار و پانصد و نود و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸,۵۹۳ ۳۴۸ ۰.۵۹ 11:20
۵۸,۲۴۵ -۶۲۰ -۱.۰۷ روز قبل
۵۸,۸۶۵ ۱,۳۰۷ ۲.۲۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۶۷,۷۵۹ (شصت و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و نه ) تومان به ۶۸,۱۶۴ (شصت و هشت هزار و یکصد و شصت و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۸,۱۶۴ ۴۰۵ ۰.۵۹ 11:20
۶۷,۷۵۹ -۷۲۲ -۱.۰۷ روز قبل
۶۸,۴۸۱ ۱,۵۲۱ ۲.۲۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۵۰ (چهارده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۸۵ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۰,۲۱۰ (چهل هزار و دویست و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۵,۶۵۰ (سی و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۱ (چهل و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۷ 11:38
۳۱,۶۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۶ روز قبل
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ 11:39
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۹ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان معامله شد.