به گزارش بانک اول ، بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند صعودی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۷ (دو هزار و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۷ ۵.۰۰ ۰.۲۴ 07:59
۲,۰۲۲ -۷.۰۰ -۰.۳۵ روز قبل
۲,۰۲۹ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۳۶,۸۰۰ (دو میلیون و هفتصد و سی و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۳۶,۸۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۰.۷۶ 11:33
۲,۷۱۵,۸۰۰ -۸,۳۰۰ -۰.۳۱ روز قبل
۲,۷۲۴,۱۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۰.۳۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۵۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۱۰۰ (پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴,۱۰۰ ۱۸۰ ۰.۳۳ 11:34
۵۳,۹۲۰ ۲۰ ۰.۰۳ روز قبل
۵۳,۹۰۰ ۴۲۰ ۰.۷۷ ۲ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۸۶۵ (پنجاه و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۸,۸۶۵ ۱۰۹ ۰.۱۸ 11:20
۵۸,۷۵۶ ۵۴ ۰.۰۹ روز قبل
۵۸,۷۰۲ ۴۵۷ ۰.۷۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۶۸,۳۵۴ (شصت و هشت هزار و سیصد و پنجاه و چهار ) تومان به ۶۸,۴۸۱ (شصت و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۸,۴۸۱ ۱۲۷ ۰.۱۸ 11:20
۶۸,۳۵۴ ۶۳ ۰.۰۹ روز قبل
۶۸,۲۹۱ ۵۳۲ ۰.۷۷ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۶۰ (چهارده هزار و هشتصد و شصت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۱.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۰۰ (یک هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۰,۳۹۶ (چهل هزار و سیصد و نود و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۱.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۵,۹۵۰ (سی و پنج هزار و نهصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۱ (چهل و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۲ 11:33
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳۱ روز قبل
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰.۷۸ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ 11:18
۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۷,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.