به گزارش بانک اول ، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و صعود قیمت سکه در مقایسه با معاملات روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۸ (دو هزار و هجده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۹۸,۰۰۰ -۲,۳۰۰ -۰.۰۹ 11:31
۲,۸۰۰,۳۰۰ ۴۴,۲۰۰ ۱.۵۷ روز قبل
۲,۷۵۶,۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۷ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد و سی هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در مرکز مبادله

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۶۰۳ (چهل و شش هزار و ششصد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی، از ۷۱,۵۰۰ (هفتاد و یک هزار و پانصد ) تومان به ۷۱,۲۵۰ (هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۳۸۰ (پانزده هزار و سیصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۴۵ (یک هزار و هشتصد و چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۶۵۰ (چهل و یک هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۳۶,۸۵۰ (سی و شش هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۲ (چهل و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی به ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳ 11:33
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶ روز قبل
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۶ 11:31
۱۸,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۶ روز قبل
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۴ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.