به گزارش بانک اول  بازار در جریان معاملات امروز شاهد شیب نزولی قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۹ (دو هزار و سی و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۷۴,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۷۴,۰۰۰ -۵۴,۰۰۰ -۱.۹۵ 12:00
۲,۸۲۸,۰۰۰ -۶۴,۶۰۰ -۲.۲۹ روز قبل
۲,۸۹۲,۶۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۲.۰۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۰۱۶,۰۰۰ (دوازده میلیون و شانزده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۳۴۱ (چهل و شش هزار و سیصد و چهل و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۳.۲۴ درصدی، از ۷۳,۳۵۹ (هفتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و نه ) تومان به ۷۱,۰۵۰ (هفتاد و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۴۵ (یک هزار و هشتصد و چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۳.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۷۰۰ (چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۳۶,۷۰۰ (سی و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۲ درصدی داشته است.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با کاهش ۲.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲ (چهل و دو ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۸۵۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۰.۷۹ 12:00
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۲۰۰,۰۰۰ -۳.۷۴ روز قبل
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۱.۰۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۱.۳۹ 12:00
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ -۴۵۰,۰۰۰ -۲.۴۶ روز قبل
۱۸,۷۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵۴ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.