به گزارش بانک اول ، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۲ (دو هزار و سی و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۲ -۰.۳۵ 08:04
۲,۰۳۹ ۰ ۰ روز قبل
۲,۰۳۹ -۰.۱ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۲۴,۱۰۰ (دو میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۲۴,۱۰۰ -۲۸,۶۰۰ -۱.۰۵ 11:35
۲,۷۵۲,۷۰۰ -۷۵,۳۰۰ -۲.۷۴ روز قبل
۲,۸۲۸,۰۰۰ -۶۴,۶۰۰ -۲.۲۹ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و نود هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو مبادله ای امروز

همچنین یورو مبادله ای با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۶,۴۹۸ (چهل و شش هزار و چهارصد و نود و هشت ) تومان معامله شد.

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۹۳ درصدی، از ۶۹,۸۵۰ (شصت و نه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۶۹,۲۰۰ (شصت و نه هزار و دویست ) تومان رسید.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۱.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۹۵ (یک هزار و هفتصد و نود و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۰,۷۰۰ (چهل هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۸۳ درصدی، از ۳۶,۰۵۰ (سی و شش هزار و پنجاه ) تومان به ۳۵,۷۵۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با کاهش ۲.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱ (چهل و یک ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۰.۸ 11:31
۳۱,۵۵۰,۰۰۰ -۵۵۰,۰۰۰ -۱.۷۵ روز قبل
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ -۱,۲۰۰,۰۰۰ -۳.۷۴ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.