به گزارش  بانک اول ، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه در جریان معاملات است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۵ (دو هزار و بیست و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۵ ۱.۰۰ ۰.۰۴ 08:02
۲,۰۲۴ -۱۵.۰۰ -۰.۷۵ روز قبل
۲,۰۳۹ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۵۴,۱۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۵۴,۱۰۰ ۲۰,۸۰۰ ۰.۷۵ 11:35
۲,۷۳۳,۳۰۰ -۱۹,۴۰۰ -۰.۷۱ روز قبل
۲,۷۵۲,۷۰۰ -۷۵,۳۰۰ -۲.۷۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و سی هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۰۷۷ (چهل و شش هزار و هفتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۷۶ درصدی، از ۶۹,۱۵۰ (شصت و نه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۶۹,۶۸۵ (شصت و نه هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۱,۱۰۷ (چهل و یک هزار و یکصد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۵۵ درصدی، از ۳۵,۷۵۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان به ۳۵,۹۵۰ (سی و پنج هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲ (چهل و دو ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۷ 11:35
۳۱,۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۳۱,۵۵۰,۰۰۰ -۵۵۰,۰۰۰ -۱.۷۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۸ 11:35
۱۷,۷۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۵۷ روز قبل
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ -۴۵۰,۰۰۰ -۲.۵۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.