به گزارش بانک اول ، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۹ (دو هزار و نوزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۹ ۶.۰۰ ۰.۲۹ 08:04
۲,۰۱۳ ۰ ۰ روز قبل
۲,۰۱۳ ۱۶ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۳۶,۱۰۰ (دو میلیون و هشتصد و سی و شش هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۸۳۶,۱۰۰ ۳۲,۶۰۰ ۱.۱۴ 11:34
۲,۸۰۳,۵۰۰ -۲,۵۰۰ -۰.۰۹ روز قبل
۲,۸۰۶,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱.۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۸۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۲۴۹ (چهل و شش هزار و دویست و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۲۴۹ -۰.۰۲ 11:34
۴۶,۲۵۴ ۳۵ ۰.۰۷ روز قبل
۴۶,۲۱۹ ۱۴۷ ۰.۳۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۴۸ درصدی، از ۷۱,۶۴۸ (هفتاد و یک هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان به ۷۲,۰۰۰ (هفتاد و دو هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۲,۰۰۰ ۳۵۲ ۰.۴۸ 11:35
۷۱,۶۴۸ ۷۲۲ ۱ روز قبل
۷۰,۹۲۶ ۲۹۱ ۰.۴۱ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۵۰ (یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۲,۳۵۰ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۳۰۰ (سی و هفت هزار و سیصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۳ (چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ 11:34
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۳۱ روز قبل
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۲۱ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.