به گزارش بانک اول  بازار امروز در جریان معاملات شاهد روند نزولی قیمت دلار و افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۰ (دو هزار و سی) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۰ ۱۱ ۰.۵۴ 08:11
۲,۰۱۹ ۰ ۰ روز قبل
۲,۰۱۹ ۶.۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۸۱۷,۱۰۰ (دو میلیون و هشتصد و هفده هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۸۱۷,۱۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۰.۸۵ 11:31
۲,۷۹۳,۱۰۰ -۳۸,۱۰۰ -۱.۳۷ روز قبل
۲,۸۳۱,۲۰۰ ۲۷,۷۰۰ ۰.۹۷ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۰۳,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۹۲۰ -۰.۰۱ 11:31
۴۲,۹۲۱ ۰ ۰ روز قبل
۴۲,۹۲۱ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۱۱ (چهل و شش هزار و چهارصد و یازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۴۱۱ ۱۸۶ ۰.۴ 11:31
۴۶,۲۲۵ -۲۴ -۰.۰۶ روز قبل
۴۶,۲۴۹ -۰.۰۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۷۱,۷۰۰ (هفتاد و یک هزار و هفتصد ) تومان به ۷۱,۸۰۰ (هفتاد و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۱,۸۰۰ ۱۰۰ ۰.۱۳ 11:32
۷۱,۷۰۰ -۳۰۰ -۰.۴۲ روز قبل
۷۲,۰۰۰ ۳۵۲ ۰.۴۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۶ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و شش ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۲,۱۰۰ (چهل و دو هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۳۵۰ (سی و هفت هزار و سیصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۳ (چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶ 11:31
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۱.۲۳ روز قبل
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ 11:34
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.