به گزارش  بانک اول ، بازار در معاملات امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۸۳ (دو هزار و سیصد و هشتاد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۸۳ ۲ ۰.۰۸ 11:41
۲,۳۸۱ ۲۳ ۰.۹۶ روز قبل
۲,۳۵۸ ۱۵ ۰.۶۳ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۷۶۰,۶۰۰ (سه میلیون و هفتصد و شصت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۶۰,۶۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۱۳ 11:41
۳,۷۶۵,۲۰۰ ۲۵,۶۰۰ ۰.۶۷ روز قبل
۳,۷۳۹,۶۰۰ -۴۱,۸۰۰ -۱.۱۲ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۶,۲۹۱,۰۰۰ (شانزده میلیون و دویست و نود و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۳۰۵ (چهل و شش هزار و سیصد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۳۰۵ -۶۶ -۰.۱۵ 11:42
۴۶,۳۷۱ -۲۳ -۰.۰۵ روز قبل
۴۶,۳۹۴ ۱۵ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۲ درصدی، از ۸۱,۴۵۰ (هشتاد و یک هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان به ۸۱,۸۰۰ (هشتاد و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۱,۸۰۰ ۳۵۰ ۰.۴۲ 11:42
۸۱,۴۵۰ ۱۰۰ ۰.۱۲ روز قبل
۸۱,۳۵۰ -۶,۱۹۹ -۷.۶۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۲۰ (دو هزار و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۵۲ درصدی، از ۴۷,۲۵۰ (چهل و هفت هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۴۷,۵۰۰ (چهل و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۷۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۲,۱۵۰ (چهل و دو هزار و یکصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق، امروز به ۵۰ (پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۴۶ 11:41
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۶۷ روز قبل
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰,۰۰۰ -۲.۲۸ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۳۹ 11:44
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۷۶ روز قبل
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰,۰۰۰ -۳.۸۸ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۱۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.