به گزارش بانک اول ، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۰۵ (دو هزار و سیصد و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۰۵ -۶۵.۰۰ -۲.۸۲ 11:34
۲,۳۷۰ -۲۲.۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۲,۳۹۲ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۹۹,۲۰۰ (سه میلیون و پانصد و نود و نه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۵۹۹,۲۰۰ -۵۵,۲۰۰ -۱.۵۴ 11:31
۳,۶۵۴,۴۰۰ -۶۷,۰۰۰ -۱.۸۴ روز قبل
۳,۷۲۱,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۱.۲۳ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۵۹۱,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد و نود و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۸۹۶ (چهل و سه هزار و هشتصد و نود و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۸۹۶ ۱۷۱ ۰.۳۸ 11:34
۴۳,۷۲۵ ۱۰ ۰.۰۲ روز قبل
۴۳,۷۱۵ ۱۵۰ ۰.۳۴ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۷۳۶ (چهل و شش هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۷۳۶ ۲۰۰ ۰.۴۲ 11:34
۴۶,۵۳۶ -۶۳ -۰.۱۴ روز قبل
۴۶,۵۹۹ ۱۸۰ ۰.۳۸ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۷۹,۵۰۰ (هفتاد و نه هزار و پانصد ) تومان به ۷۹,۷۵۰ (هفتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۹,۷۵۰ ۲۵۰ ۰.۳۱ 11:34
۷۹,۵۰۰ -۳۵۰ -۰.۴۵ روز قبل
۷۹,۸۵۰ -۳,۵۱۸ -۴.۴۱ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۵۲ (یازده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۸۰ (یک هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۷,۱۰۰ (چهل و هفت هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا، امروز به ۴۱,۶۰۰ (چهل و یک هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۹ (چهل و نه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۴۷ 11:31
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۱.۴ روز قبل
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۴ 11:31
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۱.۲ روز قبل
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.