به گزارش بانک اول بازار در آخرین روز کاری هفته شاهد روند صعودی عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۴۰ (دو هزار و چهل) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۰ -۲۵.۰۰ -۱.۲۳ 08:02
۲,۰۶۵ -۱۰.۰۰ -۰.۴۹ روز قبل
۲,۰۷۵ ۱۲ ۰.۵۷ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۶۴,۸۰۰ (دو میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۶۴,۸۰۰ ۳۱,۸۰۰ ۱.۲۳ 11:34
۲,۵۳۳,۰۰۰ -۸,۹۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۲,۵۴۱,۹۰۰ ۱۹,۸۰۰ ۰.۷۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و ده هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۰۵۰ (پنجاه و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۱,۰۵۰ ۶۵۰ ۱.۲۷ 11:34
۵۰,۴۰۰ ۱۰۰ ۰.۱۹ روز قبل
۵۰,۳۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۳۰ (چهل و دو هزار و نهصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۴۸۹ (پنجاه و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۴۸۹ ۵۹۹ ۱.۰۷ 11:20
۵۴,۸۹۰ ۱۰۹ ۰.۱۹ روز قبل
۵۴,۷۸۱ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، از ۶۳,۸۵۶ (شصت و سه هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) تومان به ۶۴,۵۵۳ (شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴,۵۵۳ ۶۹۷ ۱.۰۷ 11:20
۶۳,۸۵۶ ۱۲۶ ۰.۱۹ روز قبل
۶۳,۷۳۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۹۴۰ (سیزده هزار و نهصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۱۰ (یک هزار و هفتصد و ده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۳۸,۰۸۰ (سی و هشت هزار و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۴,۴۰۰ (سی و چهار هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ (سی میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۵۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۳۱ 11:32
۲۹,۹۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۳۴ روز قبل
۳۰,۰۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰.۸۳ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳ 11:34
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲.۴۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۳.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.