به گزارش بانک اول  بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۷۱,۷۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۷۱,۷۰۰ ۴,۶۰۰ ۰.۱۷ 11:41
۲,۵۶۷,۱۰۰ -۳,۵۰۰ -۰.۱۴ روز قبل
۲,۵۷۰,۶۰۰ ۳۷,۶۰۰ ۱.۴۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و چهل هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۷۲۰ (پنجاه هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۷۲۰ -۸۰ -۰.۱۶ 11:39
۵۰,۸۰۰ -۴۵۰ -۰.۸۹ روز قبل
۵۱,۲۵۰ ۸۵۰ ۱.۶۵ ۳ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۸ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۲۵۰ (پنجاه و پنج هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۲۵۰ -۷۶ -۰.۱۴ 11:20
۵۵,۳۲۶ -۴۹۰ -۰.۸۹ روز قبل
۵۵,۸۱۶ ۹۲۶ ۱.۶۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۶۴,۳۶۳ (شصت و چهار هزار و سیصد و شصت و سه ) تومان به ۶۴,۲۷۴ (شصت و چهار هزار و دویست و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۴,۲۷۴ -۸۹ -۰.۱۴ 11:20
۶۴,۳۶۳ -۵۷۰ -۰.۸۹ روز قبل
۶۴,۹۳۳ ۱,۰۷۷ ۱.۶۵ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۹۳۰ (سیزده هزار و نهصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۰۵ (یک هزار و هفتصد و پنج ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۳۷,۹۱۵ (سی و هفت هزار و نهصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۴,۰۵۰ (سی و چهار هزار و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳۳ 11:39
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ روز قبل
۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱.۴۸ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳ 11:43
۱۶,۲۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۲۱ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.