به گزارش  بانک اول  معاملات امروز در بازار در حالی پیگیری شد که عمده قیمت ها روند صعودی را در پیش گرفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۰ (دو هزار و سی) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۰ ۴.۰۰ ۰.۱۹ 08:02
۲,۰۲۶ -۷.۰۰ -۰.۳۵ روز قبل
۲,۰۳۳ ۴.۰۰ ۰.۱۹ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۲۰,۲۰۰ (دو میلیون و ششصد و بیست هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۶۲۰,۲۰۰ ۹,۲۰۰ ۰.۳۵ 11:32
۲,۶۱۱,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰ ۱.۱۹ روز قبل
۲,۵۷۹,۸۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۰.۴۱ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۷۷۰ (پنجاه و یک هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۱,۷۷۰ ۲۷۰ ۰.۵۲ 11:32
۵۱,۵۰۰ ۴۵۰ ۰.۸۷ روز قبل
۵۱,۰۵۰ ۲۵۰ ۰.۴۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۶,۵۲۴ (پنجاه و شش هزار و پانصد و بیست و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۶,۵۲۴ ۴۳۶ ۰.۷۷ 11:20
۵۶,۰۸۸ ۴۹۰ ۰.۸۷ روز قبل
۵۵,۵۹۸ ۲۷۲ ۰.۴۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۷۷ درصدی، از ۶۵,۲۵۰ (شصت و پنج هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۶۵,۷۵۷ (شصت و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۵,۷۵۷ ۵۰۷ ۰.۷۷ 11:20
۶۵,۲۵۰ ۵۷۰ ۰.۸۷ روز قبل
۶۴,۶۸۰ ۳۱۷ ۰.۴۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۳۷۰ (چهارده هزار و سیصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۴۰ (یک هزار و هفتصد و چهل ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۸,۷۹۰ (سی و هشت هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۵,۱۰۰ (سی و پنج هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۰ (چهل ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۲ 11:32
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳.۱۵ روز قبل
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۳ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۱۲ 11:34
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۴.۸۴ روز قبل
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۹ ۲ روز پیش

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۲۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.