به گزارش بانک اول ، بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند کاهشی قیمت طلا و دلار در مقایسه با روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۸ (دو هزار و هجده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۸ ۲.۰۰ ۰.۰۹ 08:03
۲,۰۱۶ -۱.۰۰ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۰۱۷ -۷.۰۰ -۰.۳۵ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۵۵,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۵۵,۰۰۰ -۱,۱۰۰ -۰.۰۴ 11:32
۲,۷۵۶,۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۷ ۲ روز پیش
۲,۷۵۴,۱۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۹۳۴,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و سی و چهار هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۹۲۱ -۰.۰۱ 11:31
۴۲,۹۲۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۲,۹۲۲ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در مرکز مبادله

یورو در مرکز مبادله، امروز به ۴۶,۶۳۸ (چهل و شش هزار و ششصد و سی و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۸۲ درصدی، از ۶۹,۵۵۸ (شصت و نه هزار و پانصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۷۰,۸۵۰ (هفتاد هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۵,۲۷۰ (پانزده هزار و دویست و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۸۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۸۳۵ (یک هزار و هشتصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۱,۴۰۰ (چهل و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۹۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳۶,۶۵۰ (سی و شش هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۲ (چهل و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:32
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ ۲ روز پیش
۳۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان قیمت خورد.