به گزارش بانک اول بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۲ (دو هزار و سی و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۲ ۵.۰۰ ۰.۲۴ 08:10
۲,۰۲۷ ۹.۰۰ ۰.۴۴ روز قبل
۲,۰۱۸ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۹۸۵,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۹۸۵,۰۰۰ ۸۰,۸۰۰ ۲.۷ 12:00
۲,۹۰۴,۲۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ ۳.۶۵ روز قبل
۲,۷۹۸,۰۰۰ -۲,۳۰۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۷۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و نهصد و سی هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۳۸۲ (چهل و شش هزار و سیصد و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۶۶ درصدی، از ۷۳,۹۰۰ (هفتاد و سه هزار و نهصد ) تومان به ۷۵,۱۵۰ (هفتاد و پنج هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۹۴۰ (پانزده هزار و نهصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با افزایش ۱.۷۹ درصدی، از ۱,۹۱۵ (یک هزار و نهصد و پانزده ) تومان به ۱,۹۵۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۴,۱۵۰ (چهل و چهار هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۱.۹۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۱۵۰ (سی و نه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۵ (چهل و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۴,۴۵۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۴۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱.۷۴ 12:00
۳۳,۸۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۱.۹۲ روز قبل
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۵۵ 12:01
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱.۸۴ روز قبل
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۳.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۷۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.