به گزارش بانک اول ، بازار در جریان معاملات امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۳۴ (دو هزار و سی و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۴ ۲.۰۰ ۰.۰۹ 08:04
۲,۰۳۲ ۵.۰۰ ۰.۲۴ روز قبل
۲,۰۲۷ ۹.۰۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۹۴۲,۲۰۰ (دو میلیون و نهصد و چهل و دو هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۹۴۲,۲۰۰ -۳۶,۸۰۰ -۱.۲۶ 11:32
۲,۹۷۹,۰۰۰ ۷۴,۸۰۰ ۲.۵۱ روز قبل
۲,۹۰۴,۲۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ ۳.۶۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هفتصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت یورو مبادله ای

یورو مبادله ای امروز به ۴۶,۵۴۱ (چهل و شش هزار و پانصد و چهل و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

همچنین پوند با کاهش ۱.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷۳,۹۵۰ (هفتاد و سه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۷.۹۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۱.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۴۳,۴۵۰ (چهل و سه هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۸,۳۰۰ (سی و هشت هزار و سیصد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق، امروز به ۴۴ (چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۲۷ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۲.۰۹ 11:32
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱.۰۲ روز قبل
۳۳,۸۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۱.۹۲ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۸۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۸ 11:32
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۶ روز قبل
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱.۸۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.