به گزارش  بانک اول ، بازار در آخرین روز کاری هفته شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۹۲ (یک هزار و نهصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۹۲ ۰ ۰ 08:22
۱,۹۹۲ -۲۷ -۱.۳۶ روز قبل
۲,۰۱۹ -۰.۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۶۱,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و شصت و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۶۱,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۰.۴۴ 11:35
۲,۷۴۸,۶۰۰ -۱۵,۹۰۰ -۰.۵۸ روز قبل
۲,۷۶۴,۵۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۱۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۶۵,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۰۷۲ (چهل و شش هزار و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۰۷۲ ۶۵ ۰.۱۴ 11:35
۴۶,۰۰۷ -۲۳۲ -۰.۵۱ روز قبل
۴۶,۲۳۹ -۲۲ -۰.۰۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۷۰,۱۹۱ (هفتاد هزار و یکصد و نود و یک ) تومان به ۷۰,۶۳۵ (هفتاد هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۰,۶۳۵ ۴۴۴ ۰.۶۲ 11:36
۷۰,۱۹۱ ۳۱۶ ۰.۴۵ روز قبل
۶۹,۸۷۵ ۱۲۷ ۰.۱۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۲۵ (یک هزار و هشتصد و بیست و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۴۱,۶۶۷ (چهل و یک هزار و ششصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳۶,۴۵۰ (سی و شش هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۳ (چهل و سه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳ 11:35
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۵ روز قبل
۳۲,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۵ 11:37
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ روز قبل
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.